header vhoek n5
 
schets met 4 roterende vijfhoeken  
 
de schets maakt gebruik van objecten van de class  "Vhoek_n5"     en de superclass "Vormen"
 
 
 

Vormen[] vorm; 
void setup() { 
 
 size(780, 560); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/5; 
 vorm = new Vormen[9]; 
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; //rl is de lange straal 
 float nphi= ((1+sqrt(5))/2)*n; //nphi is de lijn van hoek naar hoek, wordt gebruikt in k en bl 
 float phi= ((1+sqrt(5))/2);  //phi wordt gebruikt in k en bl 
 float bl = rl/(2*phi);     //bl is de loodlijn van het middelpunt naar de lijn van hoek naar hoek 
 vorm[0] = new Vhoek_n5(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Vhoek_n5(n, 1, x, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Vhoek_n5(n, 2, x, y, 0, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[3] = new Vhoek_n5(n, 3, x, y, 0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n5(n, 4, x, y, 0, color(255, 0, 100, 100)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n5(n, 5, x, y, 0, color(100, 0, 200, 100)); 
 vorm[6] = new Vhoek_n5(n, 6, x, y, 0, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[7] = new Vhoek_n5(n, 4, x-nphi/2, y-bl, 0, color(100, 200, 0, 100)); 
 vorm[8] = new Vhoek_n5(n, 2, x+nphi/2, y-bl, 0, color(200, 0, 100, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 9; i++)  
 { 
  vorm[i].display(); 
}  
  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
} 
 
void keyPressed() {   
  if (key == 's') {  
  noLoop();  
 }   
  if (key == 'r') {    
  loop();  
 }  
 }