zeshoeken 1 t/m 6 in hun draaipunten

 

 

zeshoeken 1 t/m 8 in hun draaipunten

 

 

 

 

de vier roterende zeshoeken
zie de schets voor de code
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zeshoek ster

 
header Vhoek n6
 
zeshoek "Vhoek_n6"         bekijk de 4  roterende zeshoeken             terug naar de inleiding         naar het voorbeeld       animatie met negen zeshoeken
 
De zeshoek bestaat uit 6 gelijkzijdige driehoeken met zijde n.       ga naar de site met de formules
De binnenhoek is (6-2) * 180 / 6 = 120 graden. De zeshoek staat bij 30 graden rotatie op een hoekpunt.
De lijn van vlak naar vlak  of diameter van de binnencirkel   = 2*hn = 2*sqrt(3*n*n/4); = n*sqrt(3);   (sqrt(3); wordt ook wel de theodorus constante genoemd)
De lijn  van hoek naar hoek met twee tussenhoeken is de diameter van de buitencirkel  = 2*n
 
 

class Vhoek_n6 extends Vormen { 
Vhoek_n6(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek)); 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(-n/2,hn); vertex(-n,0);   vertex(-n/2,-hn);  
       vertex(n/2,-hn); vertex(n,0);    vertex(n/2,hn);}  
 if (d == 1) {vertex(0,0);   vertex(-n/2,-hn); vertex(0,-2*hn);  
       vertex(n,-2*hn); vertex(3*n/2,-hn); vertex(n,0);}  
 if (d == 2) {vertex(n/2,hn);  vertex(0,0);    vertex(n/2,-hn);  
       vertex(3*n/2,-hn);vertex(2*n,0);   vertex(3*n/2,hn);}  
 if (d == 3) {vertex(0,2*hn);  vertex(-n/2,hn);  vertex(0,0);  
       vertex(n,0);   vertex(3*n/2,hn); vertex(n,2*hn);} 
 if (d == 4) {vertex(-n,2*hn); vertex(-3*n/2,hn); vertex(-n,0);  
       vertex(0,0);   vertex(n/2,hn);  vertex(0,2*hn);} 
 if (d == 5) {vertex(-3*n/2,hn);vertex(-2*n ,0);  vertex(-3*n/2,-hn);  
       vertex(-n/2,-hn); vertex(0,0);    vertex(-n/2,hn);}  
 if (d == 6) {vertex(-n,0);   vertex(-3*n/2,-hn);vertex(-n,-2*hn);  
       vertex(0,-2*hn); vertex(n/2,-hn);  vertex(0,0);} 
 if (d == 7) {vertex(-n/2,0);  vertex(-n,-hn);  vertex(-n/2,-2*hn);  
       vertex(n/2,-2*hn);vertex(n,-hn);   vertex(n/2,0);} 
 if (d == 8) {vertex(-n/2,2*hn);vertex(-n,hn);   vertex(-n/2,0);  
       vertex(n/2,0);  vertex(n,hn);   vertex(n/2,2*hn);}  
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
} 

 
schets met 4 roterende zeshoeken
 
 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 size(780, 560); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/7; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 vorm = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n6(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Vhoek_n6(n, 6, x-n/2, y-hn, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Vhoek_n6(n, 1, x+n/2, y-hn, 0, color(0, 200, 255, 100)); 
 vorm[3] = new Vhoek_n6(n, 4, x-n/2, y+hn, 0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n6(n, 3, x+n/2, y+hn, 0, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n6(n, 8, x, y+hn, 0, color(100, 255, 0, 50)); 
 vorm[6] = new Vhoek_n6(n, 7, x, y-hn, 0, color(255, 100, 0, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
} 
 
void keyPressed() {    
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }   
    
  if (key == 'r') {     
  loop();    
 }    
}
 

zeshoek ster

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "Vhoek_n6" , "Drieh_nh" , "Ellips"   en de superclass "Vormen"

 

Vormen vorm0; 
Vormen vorm1; 
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
Vormen vorm4; 
 
void setup() { 
 size(780, 780); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/3; 
 
 vorm0 = new Vhoek_n6(n, 0, x, y, 30,            color(255, 255, 0, 50)); 
 vorm1 = new Drieh_nh(n*sqrt(3), 1.5*n, 6, x, y+n/2, 0,   color(255, 0, 0, 50)); 
 vorm2 = new Drieh_nh(n*sqrt(3), 1.5*n, 6, x, y-n/2, 180,  color(200, 0, 100, 50)); 
 vorm3 = new Ellips (n*sqrt(3)/2, n*sqrt(3)/2 ,0, x, y, 0, color(255, 0)); 
 vorm4 = new Ellips (n, n ,0, x, y, 0,           color(255, 0)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);  
  
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 vorm4.display(); 
}