Animatie met pentomino "N", "Z" en parallellogrammen                      terug naar de inleiding

 

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "N""Z""Paral",   en de superclass   "Vormen"

Bekijk de  "N" , "Z" parallellogrammen animatie

Met de toetsen 1 t/m 0 veranderen de draaipunten

 

 

Vormen [] vorm;
int p = 0; 
int np = 0;
int z = 0;
void setup() { 
 size(1000, 600); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/12; 
 float l = n; 
 float h = n; 
 vorm = new Vormen[10];
 vorm[0] = new Paral(h, l, 1, 5-p, x,  y,  0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Paral(h, l, 0, 3+p, x,  y,  0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Paral(h,2*l, 0, 1+p, x-3*n,y, -90, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Paral(h,2*l, 1, 7-p, x+3*n,y, 90, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Paral(h,3*l, 1, 7-p, x-n, y-n,90, color(0, 100, 255, 100)); 
 vorm[5] = new Paral(h,3*l, 0, 5-p, x+n,y-n, 90, color(0, 100, 255, 100)); 
 vorm[6] = new N(n,     1, 6-np,x-n, y-n,0, color(200, 200, 0, 50));
 vorm[7] = new N(n,     0, 3+np,x+n, y-n,0, color(200, 200, 0, 50));
 vorm[8] = new Z(n,     0, 3+z, x-3*n,y,-180, color(0, 100, 200, 50)); 
 vorm[9] = new Z(n,     1, 6-z, x+3*n,y, 180, color(0, 100, 200, 50)); 
 } 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 for (int i = 0; i < 10; i++)
 {
 vorm[i].display(); 
 
 }
 if (key == 's') {   
   
 }    
  else 
 { 
  vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
  vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
  vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
  vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
  vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
  vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
  vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
  vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
  vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);  
  vorm[9].dpRotLi(vorm[9]); 
 
  } 
}
 
void keyPressed() {  
 if (key == '1') { 
  p = 0; np = 0; z = 0;
  setup(); 
 }   
  
 if (key == '2') {     
  p = 1; np = 3;  
  setup();   
 }
 
  if (key == '3') {     
  p = 2; np = 4;
  setup();   
 } 
 
  if (key == '4') {     
  p = 3; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '5') {     
  p = 4; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '6') {     
  z = 2; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '7') {     
  z = 3; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '8') {     
  z = 4; 
  setup();   
 } 
  if (key == '9') {     
  np = 5; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '0') {     
  np = 3; 
  setup();   
 } 
}