Animatie met pentomino "U", "F" en achthoeken.                      terug naar de inleiding
Met toets "s" stoppen de rotaties met de overige toetsen starten de rotaties weer

                                                                     "U" , "F" achthoeken animatie in fullscreen

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "U""F" , achthoek  "Vhoek_na4",   en de superclass   "Vormen" 

de p5.js schets staat onder deze processing pde schets

 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
 size(780, 560); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; float y = height/2; float n = height/12; 
 vorm = new Vormen[10]; 
 vorm[0] = new Vhoek_na4(n*2, 0, x-3.5*n, y+n/2, 0, color(200, 255, 0, 50));  
 vorm[1] = new Vhoek_na4(n*2, 0, x+3.5*n, y+n/2, 0, color(142, 247, 166, 50));  
 vorm[2] = new U(n, 1, x-4*n, y, -90, color(200, 255, 0, 50));  
 vorm[3] = new U(n, 8, x-3*n, y, 90, color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm[4] = new U(n, 1, x+3*n, y, -90, color(0, 0, 255, 50));  
 vorm[5] = new U(n, 8, x+4*n, y, 90, color(0, 100, 0, 50));  
 vorm[6] = new F(n,0, 7, x-4*n, y+n, 0, color(200, 255, 0, 50));  
 vorm[7] = new F(n,1, 4, x-3*n, y+n, 0, color(200, 0, 0, 50));  
 vorm[8] = new F(n,0, 7, x+3*n, y+n, 0, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm[9] = new F(n,1, 4, x+4*n, y+n, 0, color(0, 100, 0, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
  for (int i = 0; i < 10; i++)  
 {  
 vorm[i].display();   
 }  
  if (key == 's') {   
    
 }    
  else  
 {  
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); vorm[9].dpRotLi(vorm[9]); 
} 
}
 
de schets in p5.js 

de schets maakt gebruik van objecten van de p5.js classes "U" , "F" , "Vhoek_na4" , "Paral" en de superclass "Vormen"

 

 let vorm = [];
function setup() {
 createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,40);buttonD.style('width','110px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 const x = width/2; const y = height/2;
 const n = height/12; let h = n; let l = n;
 const alfa = 50; const sw = n/40; const kleur = 0;
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y);
 vorm[0] = new Vhoek_na4(n*2,0,x-3.5*n,y+n/2,0,color(200,255,0,alfa), sw,color(kleur));
 vorm[1] = new Vhoek_na4(n*2,0,x+3.5*n,y+n/2,0,color(142,247,166,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[2] = new U(n, 1, x-4*n,y,-90, color(200,255,0,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[3] = new U(n, 8, x-3*n,y, 90, color(200,0,0,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[4] = new U(n, 1, x+3*n,y,-90, color(0,0,255,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[5] = new U(n, 8, x+4*n,y, 90, color(0,100,0,50), sw,color(kleur));
 vorm[6] = new F(n,0, 7, x-4*n, y+n, 0, color(200,255,0,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[7] = new F(n,1, 4, x-3*n, y+n, 0, color(200,0,0, alfa), sw,color(kleur));
 vorm[8] = new F(n,0, 7, x+3*n, y+n, 0, color(0,0,255, alfa), sw,color(kleur));
 vorm[9] = new F(n,1, 4, x+4*n, y+n, 0, color(0, 100,0,alfa), sw,color(kleur));
}
 
function draw() {
 // background('#E6FBFF');
 clear();
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 // ruitjespap.display();
 for (let i = 0; i < 10; i++) {
  vorm[i].display();
 }
  if (key == 's' || key == 'S') {
 
 }
  else
 {
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); vorm[9].dpRotLi(vorm[9]);
 }
}
 
function windowResized() {
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}
 
function buttonDAction(){save('U_F_Achthoeken.png');}