Animatie met "Z", "F" , "Drieh_nh en "Paral"          bekijk de animatie              terug naar de inleiding 

de schets maakt gebruik van, objecten van, de classes  "Z""F" , "Drieh_nh" , "Paral"  en de superclass "Vormen"

 

Vormen[] vorm = new Vormen[13]; 
void setup() {  
 // fullScreen();  
 size(960, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/12; 
 float h = n; 
 float l = n; 
 vorm[0] = new Z    (n,0,   6, x-5.5*n, y,  0, color(200,255,0, 100));   
 vorm[1] = new Drieh_nh(3*n, 2*n, 1, x-5.5*n, y,  0, color(0, 255,0, 100));   
 vorm[2] = new F    (n,1,   6, x-1.5*n, y+n,180, color(200,100, 0, 100));   
 vorm[3] = new Drieh_nh(3*n, 2*n, 3, x,    y-3*n,0, color(0,255, 0, 100));   
 vorm[4] = new F    (n,0,   5, x+1.5*n, y+n,180, color(200,100, 0, 100));    
 vorm[5] = new Drieh_nh(3*n, 2*n, 5, x+5.5*n, y,  0, color(0,255, 0, 100));    
 vorm[6] = new Z    (n,1,   3, x+5.5*n, y,  0, color(200,255,0, 100));   
 vorm[7] = new Paral  (h, l,1,  1, x-1.5*n, y+n, 0, color(0,0, 200, 100));  
 vorm[8] = new Paral  (h, l,0,  7, x+1.5*n, y+n, 0, color(0,0, 200, 100));   
 vorm[9] = new Paral  (h, l,0,  3, x-1.5*n, y+2*n,0, color(0,0, 200, 100));  
 vorm[10] = new Paral (h, l,1,  5, x+1.5*n, y+2*n,0, color(0,0, 200, 100)); 
 vorm[11] = new Drieh_nh(4*n,2*n, 4, x-1.5*n, y+2*n,0, color(0,200,200, 100));   
 vorm[12] = new Drieh_nh(4*n,2*n, 2, x+1.5*n, y+2*n,0, color(0,200,200, 100));   
  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 for (int i =0; i < 13; i++)  
 {  
  vorm[i].display();  
 }   
  
  if (key == 's') {   
    
 }    
  else  
 {  
  vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
  vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
  vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
  vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);   
  vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);  
  vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
  vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);  
  vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);   
  vorm[9].dpRotRe(vorm[9]);  
  vorm[10].dpRotLi(vorm[10]);  
  vorm[11].dpRotLi(vorm[11]);  
  vorm[12].dpRotRe(vorm[12]);  
 }  
}