Schets met roterende 90 graden driehoeken en hoeken.                           terug naar de inleiding
met de "s" toets stoppen de rotaties met de overige toetsen starten de rotaties weer
                                                                                           de animatie in fullScreen
 
 

De schets maakt gebruik van de p5.js  classes Hoek_n3n,    Hoek_n4n,   Drieh_nh90   en  de superclass  Vormen

 

let vorm = []; let h = 0; let ruitjes = false;
function setup() {
 buttonR = createButton('reset');
 buttonR.position(20,30);buttonR.style('width','50px');
 buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
 buttonR45 = createButton('reset 45');
 buttonR45.position(20,60);buttonR45.style('width','70px');
 buttonR45.mouseClicked(buttonR45Action);
 buttonR90 = createButton('reset 90');
 buttonR90.position(20,90);buttonR90.style('width','70px');
 buttonR90.mouseClicked(buttonR90Action);
 button0 = createButton('dp 0');
 button0.position(20,120);button0.style('width','50px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 button1 = createButton('dp 1');
 button1.position(20,150);button1.style('width','50px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 button2 = createButton('dp 2');
 button2.position(20,180);button2.style('width','50px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 button3 = createButton('dp 3');
 button3.position(20,210);button3.style('width','50px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 button4 = createButton('dp 4');
 button4.position(20,240);button4.style('width','50px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('dp 5');
 button5.position(20,270);button5.style('width','50px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button6 = createButton('dp 6');
 button6.position(20,300);button6.style('width','50px');
 button6.mouseClicked(button6Action);
 button7 = createButton('dp 7');
 button7.position(20,330);button7.style('width','50px');
 button7.mouseClicked(button7Action);
 button8 = createButton('dp 8');
 button8.position(20,360);button8.style('width','50px');
 button8.mouseClicked(button8Action);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,390);buttonD.style('width','110px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 buttonRAU = createButton('ruitjes aan uit');
 buttonRAU.position(20,420);buttonRAU.style('width','110px');
 buttonRAU.mouseClicked(buttonRAUAction);
 createCanvas(windowWidth,windowHeight);
 let x = width/2; let y = height/2; let n = height/17;
 let alpha = 100;let sw = n/40 ;  let sc = color(0);
 
 vorm[0] = new Drieh_nh90(3*n,6*n,0,5,x-3*n,y+n,180+h,color(200,0,100,alpha),sw,sc);
 vorm[1] = new Drieh_nh90(3*n,6*n,1,1,x+3*n,y+n,180+h,color(0,255,0,alpha), sw,sc);
 vorm[2] = new Hoek_n3n(n, 8, x-2*n, y-4*n,   45+h,color(255,255,0,alpha),sw,sc);
 vorm[3] = new Hoek_n3n(n, 8, x+2*n, y-4*n,   -45+h,color(255, 0,58,alpha),sw,sc);
 vorm[4] = new Hoek_n4n(n, 8, x-3*n, y+n,    135+h,color(140,255,0,alpha),sw,sc);
 vorm[5] = new Hoek_n4n(n, 8, x+3*n, y+n,   -135+h,color(0, 0, 255,alpha),sw,sc);
 vorm[6] = new Drieh_nh90(2*n,4*n,0,5,x-2*n,y-4*n,180+h,color(200,100,0,alpha),sw,sc);
 vorm[7] = new Drieh_nh90(2*n,4*n,1,1,x+2*n,y-4*n,180+h,color(0,100,200,alpha),sw,sc);
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y);
}
 
function draw() {
 clear()
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].display();}
 
 if (ruitjes) {ruitjespap.display();
  for (let i = 0; i < 8; i++) {vorm[i].dpAan();}};
 
 if (key == 's' || key == 'S') { }
  else
 {
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);
 }
}
function buttonRAction() {h=0; setup()}
function buttonR45Action(){h=45;setup()}
function buttonR90Action(){h=90;setup()}
function button0Action()
 {vorm[0].d = 5;vorm[1].d = 1;for(let i = 2; i < 6; i++){vorm[i].d = 8;}
  vorm[6].d = 5;vorm[7].d = 1;}
function button1Action()
 {vorm[0].d = 4;vorm[1].d = 2;for(let i = 2; i < 6; i++){vorm[i].d = 7;}
  vorm[6].d = 4;vorm[7].d = 2;}
function button2Action()
 {vorm[0].d = 3;vorm[1].d = 3;for(let i = 2; i < 6; i++){vorm[i].d = 6;}
  vorm[6].d = 3;vorm[7].d = 3;}
function button3Action()
 {vorm[0].d = 2;vorm[1].d = 4;for(let i = 2; i < 6; i++){vorm[i].d = 5;}
  vorm[6].d = 2;vorm[7].d = 4;}
function button4Action()
 {vorm[0].d = 1;vorm[1].d = 5;for(let i = 2; i < 6; i++){vorm[i].d = 4;}
  vorm[6].d = 1;vorm[7].d = 5;}
function button5Action()
 {vorm[0].d = 2;vorm[1].d = 4;for(let i = 2; i < 6; i++){vorm[i].d = 1;}
  vorm[6].d = 2;vorm[7].d = 4;}
function button6Action()
 {vorm[0].d = 0;vorm[1].d = 6;for(let i = 2; i < 6; i++){vorm[i].d = 1;}
  vorm[6].d = 0;vorm[7].d = 6;}
function button7Action()
 {vorm[0].d = 5;vorm[1].d = 1;vorm[2].d = 2;vorm[3].d = 4;
  vorm[4].d = 1;vorm[5].d = 4;vorm[6].d = 5;vorm[7].d = 1;}
function button8Action()
 {vorm[0].d = 1;vorm[1].d = 7;vorm[2].d = 3;vorm[3].d = 4;
  vorm[4].d = 5;vorm[5].d = 2;vorm[6].d = 2;vorm[7].d = 6;}
function buttonRAUAction()
 {if (ruitjes){ruitjes = false;} else {ruitjes = true;}}
function buttonDAction(){save('hoeken_driehoeken.png');}