header drieh nh

 

schetsen met gelijkbenige driehoeken gemaakt met de class  "Drieh_nh"                   terug naar de inleiding

Gelijkbenige driehoek met schuine zijde a = sqrt(2*n*n); 
dan is de hoogte hna = sqrt(a*a-n*n/4); is het tweede argument in de constructor
 
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[6]; 
 
void setup() { 
//fullScreen(); 
size(960,540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/4; 
float a = sqrt(2*n*n); 
float hna = sqrt(a*a-n*n/4); 
vorm[0] = new Drieh_nh(n, hna, 0, x, y, 0, color(255,0,0,100)); 
vorm[1] = new Drieh_nh(n, hna, 1, x+n/2, y, 0, color(200,0,100,100)); 
vorm[2] = new Drieh_nh(n, hna, 2, x, y, 0, color(200,200,50,100)); 
vorm[3] = new Drieh_nh(n, hna, 4, x, y, 0, color(100,200,0,100)); 
vorm[4] = new Drieh_nh(n, hna, 5, x-n/2, y, 0, color(200,0,50,100)); 
vorm[5] = new Drieh_nh(n, hna, 6, x, y, 0, color(100,200,50,100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);   
  
 for (int i = 0; i < 6; i++) 
  { 
 vorm[i].display(); 
  } 
   
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
} 
 
  void keyPressed() {    
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }    
  if (key == 'r') {     
  loop();   
 }   
 }
 
schets, gelijkbenige driehoeken    De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"  en de subclass: "Drieh_nh"
 
driehoek met schuine zijde b = sqrt(5*n*n/4);
dan is de hoogte n het tweede argument in de constructor
 
De roterende driehoeken 1 en 5 hebben als hoogte b dan is de schuine zijde ?
 
 
 

Vormen[] drieh = new Vormen[7]; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/4;  
 float b = sqrt(5*n*n/4); 
 drieh[0] = new Drieh_nh(n, n, 0, x, y,  0, color(0, 255, 0, 100)); 
 drieh[1] = new Drieh_nh(n, b, 1, x, y, -90, color(0, 255, 0, 100)); 
 drieh[2] = new Drieh_nh(n, n, 2, x, y,  0, color(255, 255, 0, 100)); 
 drieh[3] = new Drieh_nh(n, n, 3, x, y, 180, color(255, 0, 58, 100)); 
 drieh[4] = new Drieh_nh(n, n, 4, x, y,  0, color(140, 255, 0, 100)); 
 drieh[5] = new Drieh_nh(n, b, 5, x, y, 90, color(0, 0, 255, 100)); 
 drieh[6] = new Drieh_nh(n, n, 6, x, y, 180, color(100, 200, 100, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 { 
  drieh[i].display(); 
 } 
  drieh[1].dpRotLi(drieh[1]); 
  drieh[5].dpRotRe(drieh[5]); 
} 
 
 void keyPressed() {    
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }    
  if (key == 'r') {     
  loop();    
 }    
  
 }