roterende Euclides                           terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen" en de subclasses:  "Drieh_nh" en "Ellips"
 
De 4 driehoeken zijn gelijkzijdig,  met zijden n en hoogte hn = sqrt(3*n*n/4);
 
 
 

Vormen cirkel0; Vormen cirkel1; 
 Vormen drieh0; Vormen drieh1; 
 Vormen drieh2; Vormen drieh3; 
void setup() { 
// fullScreen(); 
 size(960,540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/3; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); //de hoogte van de gelijkzijdige driehoek 
 cirkel0 = new Ellips(n, n, 1, x-n/2, y, 0, color(#EAD61A, 50)); 
 cirkel1 = new Ellips(n, n, 3, x+n/2, y, 0, color(#EAD61A, 50)); 
 drieh0 = new Drieh_nh(n, hn, 1, x-n/2, y, 90, color(#1AEA22, 100)); 
 drieh1 = new Drieh_nh(n, hn, 5, x+n/2, y,-90, color(#1ACDEA, 100)); 
 drieh2 = new Drieh_nh(n, hn, 5, x-n/2, y,-270,color(#1ACDEA, 100)); 
 drieh3 = new Drieh_nh(n, hn, 1, x+n/2, y,270, color(#1AEA22, 100)); 
  
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line (0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 cirkel0.display();  
 cirkel1.display(); 
 drieh0.display(); 
 drieh1.display(); 
 drieh2.display(); 
 drieh3.display(); 
 
 drieh0.dpRotRe(drieh0); 
 drieh1.dpRotLi(drieh1); 
 drieh2.dpRotLi(drieh2); 
 drieh3.dpRotRe(drieh3); 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }     
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}